Nieuwe bekostiging per 2022: Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuw model toegepast voor de kosten van jouw behandeling bij Innova GGZ: het zorgprestatiemodel.

Wat is het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor je zorg bij Innova GGZ. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s voor jou als cliënt.

Wat betekent het voor jou

Aan de manier waarop wij zorg verlenen verandert niets. Je ontvangt alleen vanaf 1 januari 2022 maandelijks een factuur voor jouw behandeling bij Innova GGZ met daarop een duidelijk overzicht met wie jij (en/of je naasten) afspraken en/of contacten hebt gehad en hoe lang deze duurden.

Onderstaand vind je 2 digitale documenten met informatie vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit:

Aandachtspunten

  • voor de geleverde zorg in 2021 ontvang je begin januari een factuur. Deze kosten vallen onder de polis van 2021;
  • de vergoeding van de hulp vanaf 1 januari 2022 valt onder de polis die per 1 januari 2022 ingaat;
  • de zorg van Innova GGZ valt onder de basisverzekering en daarvoor moet je eigen risico betalen;