Klachten- en geschillenregeling

https://innova-ggz.nl/uploads/documents/Aansluitbewijs_ZGA_innova-ggz-bv_2024.pdfJe hebt een klacht

Bij Innova GGZ zetten wij ons in om jouw behandeling naar wens te laten verlopen en zo goed mogelijk bij jouw hulpvraag aan te sluiten. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling, bejegening of organisatie en dat je hier misschien zelfs een klacht over hebt. Je kunt dit dan het beste allereerst bespreken met de betreffende hulpverlener en/of jouw regiebehandelaar. Vaak lost een gesprek al veel op.

Als dit onvoldoende oplevert of je het lastig vindt om je ontevredenheid op die manier aan te kaarten, dan kun je je wenden tot de directie door een mail te sturen naar klacht@innova-ggz.nl. De directie zal proberen laagdrempelig met je in gesprek te gaan, te bemiddelen en hopelijk tot een oplossing te komen die wel voldoet.

Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met onze (externe en onafhankelijke) cliëntenvertrouwenspersoon (CVP): Sabine van Pelt. Zij kan je laagdrempelig en vertrouwelijk te woord staan en een klankbord vormen met als doel het gesprek constructief op gang te krijgen tussen jou en de zorgverlener of onze organisatie. Ze is te bereiken via Facit op 0251 - 212 202.

Klachtenloket

Mocht het zo zijn dat jouw klacht na bovenstaande toch niet naar tevredenheid is afgehandeld dan kun je je richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg. Dit kan per mail naar info@klachtenloket-zorg.nl of telefonisch via 070 - 310 53 92. Je kunt meer informatie vinden op www.klachtenloket-zorg.nl of in deze flyer. De klachtenfunctionaris is er voor jou en jouw betrokken systeem, bijvoorbeeld partner, familie en naasten of een wettelijk vertegenwoordiger.

De klachtenfunctionaris kan je advies en informatie geven en helpen bij het indienen van een officiële klacht bij de betreffende hulpverlener of Innova GGZ als zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris probeert altijd tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Binnen 6 weken na het indienen van je klacht bij de zorgverlener of zorgaanbieder moet je een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van je klacht één keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen nog als jij dat goed vindt.

Geschillencommissie Zorg Algemeen

Ben je hierna nog altijd niet tevreden, dan verwijst de klachtenfunctionaris je naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt dan het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons beiden aan de uitspraak moeten houden en niet tegen de uitspraak in hoger beroep kunnen gaan. Je kunt meer informatie vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl. Klik hier om het bewijs van aansluiting te bekijken.

logo-klachtenloket-zorg

   De-Geschillencommissie-Zorg-logo-1