Header 03

Jouw behandeling bij Innova GGZ

In de GGZ bestaan goede behandelrichtlijnen en zorgstandaarden en deze vormen de basis van iedere behandeling bij Innova GGZ. Tegenwoordig bepalen personeelskrapte en wachtlijsten helaas ook de praktijk van alledag.

Zo zal in bredere zin gekeken worden welke voorkeuren je hebt, welke behandelaar daar het beste bij past, en waar je het snelst met je behandeling zou kunnen starten. We proberen zo jouw zorgvraag en ons beschikbare aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Innova GGZ staat letterlijk voor vernieuwing. Een vernieuwende GGZ, waarin de cliënt meer centraal staat.

We willen de zorg aan jou meer in (samenwerking met) een netwerk organiseren en innovaties binnen het werkveld met aandacht volgen en zoveel mogelijk inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van online hulpverlening. Met e-Health maken we onze zorg flexibel en beter toegankelijk.


 
Gesprekstherapie

Een veel gebruikte behandelmethode binnen de GGZ is gesprekstherapie. Het is een heel breed begrip, waar bijvoorbeeld verschillende psychotherapeutische behandelingen onder vallen, maar ook psycho-educatie (voorlichting), steunend-structurerende contacten of gesprekken met je naasten (systeemtherapie). Welke vorm het beste bij jou past, wordt altijd in onderling overleg besloten, en hangt ook af van de beschikbaarheid van betreffende behandelaren.

 
Medicatie

Medicatie vormt een mogelijkheid als onderdeel van je behandeling. Of dit iets voor jou kan betekenen hangt van een aantal zaken af, zoals natuurlijk jouw eigen wens hierin, maar ook de aard van je klachten, lichamelijke condities, eventuele andere medicatie die je al gebruikt en soms ook extra kosten die erbij kunnen komen kijken. Je kunt hierover in gesprek met de psychiater of verpleegkundig specialist.

 
EMDR

Trauma kan een zeer belastende en onderhoudende factor in psychische problemen zijn en soms al (zelfs tientallen) jaren onbehandeld aanwezig zijn. EMDR kan een hele doelmatige methode zijn om een post traumatische stress stoornis (PTSS) te behandelen. Niet iedereen is geschikt voor deze behandeling, daarom vindt eerst altijd een indicatiegesprek met de psycholoog plaats.

 
Casemanagement

Als er meerdere hulpverleners bij jou betrokken zijn of er relatief wat vaker contact met je wordt onderhouden kan een casemanager jouw behandeling het beste coördineren. Je hebt zo een laagdrempelig aanspreekpunt en iemand die op meerdere vlakken praktisch met je mee kan kijken en denken.

 
Cognitieve Gedragstherapie (CGT) & Schematherapie (SFT)

Een veel toegepaste therapeutische methode is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Op een gestructureerde wijze ga je gedachten, gevoelens en gedrag uitpluizen en uitdagen tot alternatieven. Het is een bewezen methode die ook nog eens relatief snel tot resultaat kan leiden. Het vraagt wel een actieve werkhouding van jou. We bieden ook schematherapie (SFT), een methode die voortborduurt op de beginselen van CGT.

 
Ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundige is een relatief nieuwe discipline binnen de GGZ die steeds meer aan terrein wint. Een behandelaar die zelf ook met psychische klachten heeft geworsteld weet jou in psychische nood soms veel beter te bereiken en steun te verlenen, daar waar andere hulpverleners die brug niet weten te maken.

 
Mindfulness

Mindfulness betekent ‘leven met volle aandacht’. De meeste mensen leven constant in hun hoofd – in hun gedachten. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst. Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor ‘straks’ of ‘morgen’ varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent.

 
ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze therapie is niet gericht op specifieke (reductie van) symptomen, maar stelt je beter in staat om enerzijds je klachten en het lijden dat daarbij hoort te accepteren en anderzijds je te blijven inzetten voor (verbinden met) de kernwaarden die jij hebt in het leven. Het is een manier om anders naar je klachten te leren kijken en ermee om te gaan.

 
Vaktherapie

Alleen gesprekstherapie is niet altijd toereikend. Zo hebben we ook de mogelijkheid om psychomotorische therapie (PMT) of dramatherapie in te zetten. Daarnaast hebben we ook een wandelcoach die regelmatig met een groepje cliënten de natuur opzoekt.

 
Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken kunnen worden bij de therapie.

 
Groepsbehandeling

De kracht van een groep kan heel groot en helpend zijn in jouw behandeling, afhankelijk van je problematiek. Zo kan lotgenotencontact steunend zijn en werkt de onderlinge dynamiek inzichtgevend. Groepen worden altijd geleid door twee behandelaren.