Kosten & vergoeding

Klik hier voor meer informatie over de kosten en vergoeding in 2024.

Innova GGZ heeft geen contracten met zorgverzekeraars en dat houdt in de praktijk in dat afhankelijk van je polis tussen de 50% en de 100% van je behandeling bij Innova GGZ wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Indien geen volledige vergoeding door je verzekeraar plaatsvindt, scheldt Innova GGZ in 2023 tot maximaal 20% van de rekening kwijt met uitzondering van het eigen risico. Houdt rekening met de wachttijd en dat dit invloed heeft op de start van de behandeling, het kan zijn dat deze richting het eind van 2023 van start gaat en u nog maar korte tijd van de regeling gebruik kunt maken. 

Let goed op: vanaf het moment dat je je eigen risico hebt betaald (in 2023 bedraagt dit €385) - aan de zorg die je in het lopende kalenderjaar hebt gehad - gaat de vergoeding in op basis van het type polis dat je hebt afgesloten.
Verder is belangrijk om je te realiseren dat genoemde bedragen indicatief zijn en dat de uiteindelijke kosten hier vanaf kunnen wijken, bijvoorbeeld wanneer de gesprekken korter of langer duren òf wanneer deze niet op kantoor maar buiten kantoor plaatsvinden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan het de genoemde indicatieve kosten.

Om duidelijk inzicht te krijgen in de kosten en vergoeding is het belangrijk om de volgende pagina door te nemen zodat je weet hoe het traject van aanmelding tot behandeling eruit ziet: Meer informatie » Het zorgtraject bij Innova GGZ

Innova GGZ wil transparant zijn over de kosten en vergoeding en daarom vind je onderstaand een antwoord op veelgestelde vragen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks de tarieven die door zorgaanbieders mogen worden gehanteerd en deze tarieven worden door Innova GGZ overgenomen. Zorgverzekeraars onderhandelen in de contractering met zorginstellingen en spreken daarbij een lager tarief af dan de NZa heeft bepaald. Dit wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd.

Let op: Wanneer een zorgverzekeraar een percentage van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoedt, dan gaat het om een percentage van het lagere tarief wat zorgverzekeraars hebben afgesproken met gecontracteerde zorginstellingen.

De screening duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door of een psychiater of een verpleegkundig specialist. Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor de screening:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0288 Verpleegkundig specialist 30 minuten €173,83
CO0272 Psychiater 30 minuten €302,91

Een intake wordt in de regel door twee hulpverleners uitgevoerd en dit zijn een regiebehandelaar zoals een GZ-psycholoog, een verpleegkundig specialist of psychiater en een medebehandelaar zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige, agoog of een WO psycholoog. In sommige gevallen kan dit ook de combinatie van een psychiater en een GZ-psycholoog zijn. Dit hangt af van de hulpvraag. Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor de intake:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0792 Psychiater 90 minuten  €659,36
CO0808 Verpleegkundig specialist 90 minuten  €383,03
CO0824 GZ-Psycholoog 90 minuten  €425,90
CO0840 Verpleegkundige 90 minuten €350,58
CO0783 Overige beroepen
  • GGZ Agoog
  • WO Psycholoog
90 minuten  €387,79

Het adviesgesprek wordt over het algemeen uitgevoerd door de hulpverleners met wie je ook de intake hebt gehad. Dit adviesgesprek duurt tussen een half uur en een uur.

Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor het adviesgesprek:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0532 Psychiater 60 minuten €446,75 
CO0548 Verpleegkundig specialist 60 minuten €259,12 
CO0564 GZ-Psycholoog 60 minuten €287,91 
CO0580  Verpleegkundige 60 minuten €236,33

CO0523

Overige beroepen
GGZ Agoog
WO Psycholoog
60 minuten €262,38 

Het is op het moment van aanmelding niet te zeggen wat de kosten van de behandeling zijn. Op basis van de screening en de intake en het multidisciplinair overleg proberen wij tot een voorstel voor behandeling te komen en dat is het moment dat wij meer kunnen zeggen over de kosten van een behandelafspraak.