Kosten & vergoeding

Je hebt niet alleen een psychische hulpvraag maar waarschijnlijk ook specifieke wensen ten aanzien van je behandeling. Wij hebben ook zo onze eigen visie op hoe goede zorg georganiseerd zou moet worden zo willen wij samen de opzet van jouw behandeling bepalen - en dus écht zorg op maat leveren. 

Innova GGZ heeft vooralsnog geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Wij leveren zogezegd niet-gecontracteerde zorg. Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Daar staat tegenover dat eenieder jaarlijks in december de keuze heeft om voor het nieuwe kalenderjaar van verzekeraar en/of polis te wisselen. Heb je een naturapolis afgesloten dan wordt maar een deel van de kosten door je verzekeraar vergoed (meestal tussen de 50 tot 70%) en heb je dus te maken met een eigen bijdrage. Bij een budgetpolis is deze eigen bijdrage soms nog wat hoger.

Innova GGZ hanteert de tarieven zoals deze door de NZa zijn bepaald. Wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt, dan krijg je wel 100% van de behandeling (met uitzondering van het eigen risico) vergoed. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals een zorgmachtiging, waarbij de verzekeraar toestemming moet verlenen alvorens te kunnen starten met behandeling.

LET OP; een aantal verzekeraars met een restitutiepolis in 2023 heeft deze vervangen door een combinatiepolis in  2024  en dit kan negatieve gevolgen hebben voor de vergoeding van je zorgtraject bij Innova GGZ. Controleer dus zelf goed of dit aan de orde is in jouw geval! Mocht het onduidelijk zijn, neem dan contact op met je zorgverzekeraar en weet dat onze baliemedewerkers ook altijd bereid zijn om even mee te denken en/of vragen te beantwoorden.

Wanneer je niet de hele- of gedeeltelijke eigen bijdrage voor je rekening kunt nemen, dan zijn er ook nog alternatieve oplossingen. De ervaring leert bijvoorbeeld dat werkgevers vaak ook bereid zijn om je tegemoet te komen in de eigen bijdrage of wellicht dat je zorgverzekeraar je tegemoet wilt komen. Innova GGZ denkt graag met je mee in deze mogelijkheden dus schroom niet om contact met ons op te nemen.

Facturatie en declaratie

Innova GGZ biedt dus ongecontracteerde zorg en kan daarom niet direct afrekenen met de verzekeraar. Je ontvangt maandelijks een factuur met daarop een duidelijk overzicht met wie jij (en/of je naasten) afspraken en/of contacten hebt gehad. De gehanteerde betalingstermijn is 14 dagen. We adviseren daarom je factuur direct na ontvangst in te dienen bij je zorgverzekeraar om de declaratie vlot uitgekeerd te krijgen, zodat je de rekening ook weer tijdig aan ons kunt betalen. Bij onverhoopte problemen in het declaratieproces vragen wij altijd zo snel mogelijk hierover met ons in contact te treden zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

Let op: De regeling voor de kwijtschelding van 20% van de eigen bijdrage geldt NIET voor 2024.

Bedragen

Het is belangrijk om je te realiseren dat genoemde bedragen indicatief zijn en dat de uiteindelijke kosten hier vanaf kunnen wijken, bijvoorbeeld wanneer de gesprekken korter of langer duren òf wanneer deze niet op kantoor maar buiten kantoor plaatsvinden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de genoemde indicatieve kosten.

Om duidelijk inzicht te krijgen in de kosten en vergoeding is het belangrijk om de volgende pagina door te nemen zodat je weet hoe het traject van aanmelding tot behandeling eruit ziet: Meer informatie » Het zorgtraject bij Innova GGZ

Innova GGZ wil transparant zijn over de kosten en vergoeding en daarom vind je onderstaand een antwoord op veelgestelde vragen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks de tarieven die door zorgaanbieders mogen worden gehanteerd en deze tarieven worden door Innova GGZ overgenomen. Zorgverzekeraars onderhandelen in de contractering met zorginstellingen en spreken daarbij een lager tarief af dan de NZa heeft bepaald. Dit wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd.

Let op: Wanneer een zorgverzekeraar een percentage van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoedt, dan gaat het om een percentage van het lagere tarief wat zorgverzekeraars hebben afgesproken met gecontracteerde zorginstellingen.

De screening duurt ongeveer een half uur en wordt uitgevoerd door of een psychiater of een verpleegkundig specialist. Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor de screening:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0288 Verpleegkundig specialist 30 minuten €183.97
CO0272 Psychiater 30 minuten €320.30

Een intake wordt in de regel door twee hulpverleners uitgevoerd en dit zijn een regiebehandelaar zoals een GZ-psycholoog, een verpleegkundig specialist of psychiater en een medebehandelaar zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige, agoog of een WO psycholoog. In sommige gevallen kan dit ook de combinatie van een psychiater en een GZ-psycholoog zijn. Dit hangt af van de hulpvraag. Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor de intake:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0792 Psychiater 90 minuten  €698.45
CO0808 Verpleegkundig specialist 90 minuten  €405.94
CO0824 GZ-Psycholoog 90 minuten  €450.83
CO0840 Verpleegkundige 90 minuten €371.39
CO0783 Overige beroepen
  • GGZ Agoog
  • WO Psycholoog
90 minuten  €410.78

Het adviesgesprek wordt over het algemeen uitgevoerd door de hulpverleners met wie je ook de intake hebt gehad. Dit adviesgesprek duurt tussen een half uur en een uur.

Onderstaand overzicht toont de codes en de kosten per functie voor het adviesgesprek:

Prestatie Functie Tijdsduur Bedrag
CO0532 Psychiater 60 minuten €473.18
CO0548 Verpleegkundig specialist 60 minuten €274.59
CO0564 GZ-Psycholoog 60 minuten €304.67
CO0580  Verpleegkundige 60 minuten €250.28

CO0523

Overige beroepen
GGZ Agoog
WO Psycholoog
60 minuten €277.85

Het is op het moment van aanmelding niet te zeggen wat de kosten van de behandeling zijn. Op basis van de screening en de intake en het multidisciplinair overleg proberen wij tot een voorstel voor behandeling te komen en dat is het moment dat wij meer kunnen zeggen over de kosten van een behandelafspraak.

Alle behandelinhoudelijk contact met jou en/of je naasten wordt in rekening gebracht. Dit gaat bijvoorbeeld om afspraken op locatie, gesprekken via de telefoon maar ook behandelinhoudelijk contact via e-mail.