Netwerkpartners

Wij denken dat de beste zorg geleverd wordt als we kunnen samenwerken met iedereen die belangrijk is in jouw herstelproces. Naast familie en vrienden, kunnen dat andere zorginstellingen zijn, overheidsinstellingen, maar ook bijvoorbeeld een coach, paramedicus of behandelaar uit het alternatieve circuit. Onderstaande lijst met partners waar wij prettig mee samenwerken laat zich graag nog aanvullen.

Voor naasten van onze cliënten:

Wij bieden online privé trainingen voor naasten - familieleden, partner en/of vrienden - van iemand met psychische problemen zoals borderline, psychose of verslaving. Trainingen op maat voor verschillende aandoeningen waarin u kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met iemand met ernstige psychische problemen. De trainingen behandelen thema's als 'Verbindende Gespreksvoering', 'Valideren & begrenzen' en 'Motiverende gespreksvoering'.

Tiny van Hees of Tom Rusting.
https://naastentraining.nl/

Lotgenotencontact, herstelgroepen:

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.
Het streven van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is het tot stand brengen van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en begeleiding en het overdragen van kennis op het gebied van suïcidaliteit.

https://www.suicidepreventiecentrum.nl/

Lichaamsfuncties:

Even lekker hobbelen, zoals onze medewerkers het vaak zeggen. wandelen, hardlopen is goed voor je lichaam en stemming. We raden dit aan iedereen aan!

https://www.hardlopen.nl/yakultstarttorun/

Alternatieve behandelingen:

Haptonomie of haptotherapie is een persoonsgerichte begeleiding waarin je gevoelsleven centraal staat. Je leert dat je lichaam je iets te vertellen heeft, wat je lichaam je te vertellen heeft en hoe het werkelijk met je is. Je eigen lichaam wordt hiermee het meest waardevol meetinstrument dat je hebt. Het geeft je inzicht in je eigen (wel)zijn

Janneke Ywema haptonomiepraktijk in ‘s - Hertogenbosch
https://hapsis.nl/

Reiki/ Healing, massagetherapie en coaching

Sandra en Arno geloven in een combinatie van reguliere en alternatieve zorg. Zelf bieden ze een mix van therapieën aan (massage, reiki, healing en coaching) om mensen te helpen beter in balans te komen met zichzelf en hun omgeving. Uitgangspunt is om mensen hun problemen te helpen doorleven waardoor er automatisch meer ruimte vrijkomt voor rust, zelfvertrouwen en inzicht.

Arno & Sandra
https://www.syncingenergy.com/

Reguliere instellingen:

Het begeleiden van mensen met autisme vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Leermakers werkt ervaren professionals op het gebied van autismebegeleiding en arbeidsre-integratie

https://www.leermakers.nl/