Visie en missie

Jij bent het centrale uitgangspunt voor Innova GGZ. Jouw lijdenslast en subjectieve beleving van je klachten, maar ook jouw kernwaarden en drijfveren vormen het vertrekpunt van waaruit we proberen met kwalitatief hoogwaardige zorg op jouw hulpvraag aan te sluiten.

Om tot de beste behandelresultaten te komen laten wij het proces van opbouwen, onderhouden en ook weer afsluiten en/of overdragen van de behandelrelatie met jou leidend zijn. Zo wordt niet direct symptoomgericht behandeld, maar kijken we vooral naar veerkracht en potentie tot herstel. De kwaliteit van de behandelrelatie vormt hierbij steeds het ijkpunt in de behandeling, waarbij het idee is dat zo min mogelijk zal worden verwezen maar eerder (consultatief) zal worden samengewerkt - zowel intern als extern.

Dit vergt een flexibele en schaalbare organisatie van de infrastructuur. Om deze uitgangspunten te kunnen realiseren investeren we veel in innovatieve (IT)oplossingen. Je mag zorg op maat verwachten, transparantie in het gehele behandelproces en veel zeggenschap over de behandeling (“shared decision making”).

We richten ons op (locale) netwerkzorg, werken zo nodig outreachend en hanteren hierbij een sociaal psychiatrisch gedachtengoed. 

Ons uitgangspunt is dat de kennis en kunde in de behandeling voornamelijk zijn gebonden aan de hulpverlener(s) met wie je een therapeutische relatie opbouwt – en dus niet per se (alleen) aan een gespecialiseerd instituut. Deze kwaliteiten komen het beste tot hun recht wanneer de professional optimale vrijheid ervaart om de behandeling - uiteraard binnen de geldende beroepskaders - zoveel mogelijk naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te kunnen richten.

In goede samenspraak met jou en met optimale faciliteiten voor multidisciplinaire samenwerking kan zo daadwerkelijk maatwerk worden geleverd. We proberen de zorg zoveel mogelijk ‘om jou heen' te bouwen en hierbij waar mogelijk jouw directe steunsysteem en partners in de zorg actief te betrekken.

In onze visie gaan we veel meer uit van positieve gezondheid, die zich richt op (het versterken van) de persoonlijke veerkracht en herstelpotentie. In onze visie zijn we geïnspireerd door 'De Nieuwe GGZ', en boeken als 'Goede GGZ!' en 'Hart voor de GGZ'.

                           nggz_logo_zwart.png-2