Aanmelden

Om je aan te melden voor behandeling bij Innova GGZ vul je de gevraagde gegevens onderstaand zo volledig mogelijk in.

Afhankelijk van de polis die je dit jaar bij je verzekeraar hebt afgesloten, wordt maar een deel van je traject bij Innova GGZ vergoed. Kijk bij kosten en vergoeding voor meer informatie.

Om je behandeling (deels) vergoed te krijgen, hebben we een verwijzing van je huisarts nodig. In de verwijsbrief moeten in ieder geval je persoonsgegevens, je BSN en 'verwijzing generalistische basis-GGZ' danwel 'verwijzing specialistische GGZ' staan vermeld. Je huisarts kan jou ook aanmelden via Zorgdomein.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Selecteer hierboven de gewenste locatie waar de behandeling plaats moet vinden

Voeg hier je verwijsbrief bij


Wij vragen jouw gegevens in dit formulier om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Je privacy is voor ons erg belangrijk en daarom geven wij je gegevens nooit aan derden. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met je gegevens omgaan. Kijk ook bij onze Algemene Voorwaarden zoals deze gelden voor onze dienstverlening.