Je zoekt hulp bij psychische klachten

Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld stemmingsproblemen als angst of depressie, veel gedoe in relaties, last om je emoties goed te hanteren of misschien grote moeite om aan het sociale leven deel te kunnen nemen. Er kunnen concentratieproblemen, verslaving of destructief gedrag bij komen kijken. En psychische klachten gaan niet zelden gepaard met lichamelijke problemen, lichaam en geest hangen veel nauwer met elkaar samen dan weleens wordt aangenomen.

We kijken met een brede blik naar je klachten, hoe ze onderling samenhangen en wat ze voor jou betekenen.

Een diagnose op zichzelf geeft eigenlijk onvoldoende informatie over jouw psychisch lijden zonder de samenhang ervan met jou en je verleden daarbij te kennen. Zo kan de betekenis van de klachten in jouw leven vaak meer aanknopingspunten geven dan de feitelijke diagnose die je klachten in een hokje probeert 'te vangen'.

Toch komen we er niet onderuit om gedegen diagnostiek te doen, zodat we één taal kunnen spreken wanneer het over je behandeling gaat. Het biedt bovendien een behandelrichting binnen de bestaande richtlijnen en zorgstandaarden. Wel streven we er steeds naar om de diagnose zoveel mogelijk te vertalen naar je levensverhaal, je leefsituatie en -omgeving op dit moment en je verwachtingen van de toekomst. Want hierin liggen de handvatten om met je behandeling aan de slag te gaan.


Psychische problemen staan nooit op zichzelf

Zoals hierboven benoemd staan psychische problemen nooit op zichzelf, maar ontstaan ze altijd binnen een omgeving waarin veel verschillende factoren een rol spelen. Het komt regelmatig voor dat het gebruikte diagnostische systeem tekort schiet om jouw situatie en klachten goed binnen een enkele diagnose te kaderen. In dat geval zouden meerdere diagnoses tegelijkertijd gesteld kunnen worden. Dit betekent niet automatisch dat je klachten dan ook ernstiger zijn.

Klachten die wij regelmatig zien en kunnen behandelen vallen onder de angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, autisme spectrum stoornissen (ASS), aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornissen (ADHD), posttraumatische stress stoornissen (PTSS), persoonlijkheidsstoornissen en bijvoorbeeld verslaving, hoewel laatstgenoemde niet onze specifieke expertise betreft.

Kan je bij Innova GGZ in behandeling en wanneer word je doorverwezen?

 Meer informatie
 Contact  Aanmelden